WOMAN

SPEED ELITE (Konect) NX 12 Konect DUAL B80 Black Sparkle
INTENSE 12 (Konect) NX 12 Konect DUAL B80 Black Sparkle
INTENSE 12 (Xpress) XPRESS W 11 B83 Black White
INTENSE 10 (Xpress) XPRESS W 11 B83 White Sparkle
INTENSE 10 WHITE (Xpress) XPRESS W 11 B83 White Sparkle
INTENSE 8 (Xpress) XPRESS W 11 B83 Black White
INTENSE 6 (Xpress) XPRESS W 10 B83 White Blue